Darbo laikas:

10:00 – 21:00

Susisiekite:

86 941 0816 (Vilnius)  

86 982 3458 (Kaunas)

VAIKŲ PRAMOGŲ ERDVĖ „DŽIAUGSMOTEKA“ 

Naudojimosi daugkartiniais apsilankymo abonementais taisyklės

  1. Naudojantis daugkartiniais apsilankymo abonementais (toliau – Abonementais), lankytojai įsipareigoja laikytis bendrų Vaikų pramogų erdvės „Džiaugsmoteka“ (toliau – Erdvės arba „Džiaugsmoteka“) elgesio taisyklių.
  2. Abonementas yra skirtas naudotis vienam asmeniui, kuris yra registruojamas kasoje, ir negali būti perduodamas kitam asmeniui.
  3. Abonementas nesuteikia teisės kartu į Erdvę įeiti lydinčiam suaugusiam asmeniui – jam reikia pirkti atskirą bilietą.
  4. Abonementas galioja 6 mėnesius nuo pirkimo datos.
  5. Įsigydamas Abonementą, klientas sutinka, kad nepilnai išnaudojus Abonemento suteikiamus apsilankymus erdvėje iki Abonemento galiojimo termino, pinigai už nepanaudotus apsilankymus nėra grąžinami.
  6. Apsilankymams pagal Abonementą taikomos įprasto neriboto laiko apsilankymo taisyklės, įskaitant tai, kad išėjus iš Erdvės, baigiamas Apsilankymas ir norint patekti vėl, reikia pirkti naują bilietą arba panaudoti Abonemento suteikiamą apsilankymą.
  7. Abonementas suteikia teisę lankytis abiejuose „Džiaugsmoteka“ padaliniuose, Vilniuje ir Kaune, nepriklausomai nuo to, kuriame padalinyje įsigytas Abonementas.
  8. UAB „Džiaugsmoteka“ ir UAB „Džiaugsmo kambarys“, valdančios Erdves, pasilieka teisę atšaukti šias ir bendrąsias elgesio Erdvėje taisykles pažeidžiančių asmenų Abonementus. Tokiu atveju pinigai už abonementus yra negrąžinami.