Darbo laikas:

10:00 – 21:00

Susisiekite:

86 941 0816 (Vilnius)  

86 982 3458 (Kaunas)

UAB „Džiaugsmoteka“ privatumo politika

Paskutinė atnaujinimo data: 2022/10/01

1. Bendroji informacija

Jūsų privatumas ir Jūsų duomenų saugumas yra mūsų prioritetas, todėl šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika), norime Jums paaiškinti kaip mes tvarkome bei saugome Jūsų asmens duomenis, kokias Jūs kaip asmens duomenų subjektas teises turite bei pateikiame kitą svarbią informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Bendrojo duomenų apsaugos reglamentas Nr. 2016/679 (ES) (toliau – BDAR) nustato pagrindinius principus ir reikalavimus mums ir kitiems duomenų valdytojams bei tvarkytojams dėl asmens duomenų tvarkymo. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis laikomės BDAR bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, taip pat priežiūros institucijų nurodymų.

Sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – Asmens duomenys), kuri naudojama šioje Privatumo politikoje, atitinka BDAR pateikiamą apibrėžimą ir be kita ko reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui, pagal Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t.

Privatumo politika taikoma, kai Jūs naudojatės mūsų teikiamomis vaikų veiklų ir pramogų organizavimo paslaugomis bei kitomis su tuo susijusiomis paslaugomis vaikų pramogų erdvėje „Džiaugsmoteka“, esančioje prekybos ir pramogų centre „Akropolis“, Ozo g. 25, Vilniuje ir prekybos ir pramogų centre „Akropolis“, Karaliaus Mindaugo pr. 49, Kaune (toliau – Vaikų pramogų erdvė). Privatumo politika taikoma, kai užsakote mūsų siūlomas paslaugas, naudojatės užsakytomis paslaugomis, teikiate informaciją mums, susisiekiate su mumis telefonu ir el. komunikacijos kanalais, domitės mūsų pasiūlymais ar kreipiatės į mus kitais klausimais. Apie savo teikiamas paslaugas mes taip pat informuojame ir komunikuojame Vaikų pramogų erdvės interneto svetainėje adresu www.dziaugsmoteka.lt (toliau – Interneto svetainė), taip pat mūsų soc. tinklų paskyrose: Instagram bei Facebook socialiniuose tinkluose (toliau – Socialinės paskyros), todėl ten jūsų pateikiama informacija taip pat gali būti mūsų tvarkoma. 

Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad  Interneto svetainėje gali būti nuorodų į kitas interneto svetaines ar socialines paskyras. Tokioms svetainėms ar socialinių tinklų paskyroms, ši Privatumo politika nėra taikoma ir prieš pateikdami savo Asmens duomenis šiose svetainėse ar paskyrose, peržiūrėkite jų privatumo politikas. 

Jei užsakote paslaugas iš mūsų ir jomis naudojatės, lankotės mūsų Socialinėse paskyrose, susisiekiate su mumis, prenumeruojate mūsų naujienas, mes laikome, kad Jūs perskaitėte ir susipažinote su Privatumo politikoje pateikiama informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, Asmens duomenų naudojimo tikslus, būdus bei tvarką. 

Atsižvelgiant, kad mes nuolat tobuliname ir plečiame savo siūlomų paslaugų spektrą, prašome Jūsų kartas nuo karto apsilankyti Interneto svetainėje ir perskaityti skelbiamą naujausią Privatumo politikos versiją. Kai kuriais atvejais galime Jums pateikti papildomus duomenų privatumo pranešimus, būdingus tam tikroms mūsų teikiamoms atskiroms paslaugoms. Tokie pranešimai turi būti skaitomi kartu su šia Privatumo politika.

2. Kas mes?

Mes esame UAB Džiaugsmoteka, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 305102859, adresas Vilniaus g. 31, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre (toliau – Džiaugsmoteka arba mes) ir mes esame Jūsų asmens duomenų valdytojas.

3. Kokius jūsų asmens duomenis mes tvarkome?

Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gautus tokiais būdais:

 • Registracijos į Vaikų pramogų erdvę informacija, kurią pateikiate Vaikų pramogų erdvės darbuotojui, registruojančiam lankytojus, gyvai, el. paštu ar telefonu ir pan.; 
 • Gimtadienio šventės registracijos informacija, kurią pateikiate, kai užpildote ir pateikiate mums gimtadienio užsakymo formą;
 • Informacija apie jūsų naudojimąsi mūsų paslaugomis, Interneto svetaine, Socialinėmis paskyromis, pavyzdžiui, paslaugų naudojimo istorija, Jūsų IP adresas, apsilankymo Interneto svetainėje istorija, pasirinkimai, atidarytos URL nuorodos ir pan.;
 • Kai Jūsų asmens duomenis, Jūsų sutikimu ar kitu teisiniu pagrindu, mums pateikia kiti asmenys;
 • Fotografuojant, jeigu tam turime Jūsų sutikimą;
 • Informacija gauta vaizdo stebėjimo metu;
 • Kai informaciją gauname iš mūsų partnerių ar kitų trečiųjų asmenų, pavyzdžiui, mokėjimo įstaigų apie atliktus mokėjimus ir pan.;
 • Kai pateikiate informaciją ir dalyvaujate mūsų organizuojamose klientų apklausose, lankotės mūsų Vaikų pramogų erdvėse, skambinate mūsų paslaugų telefono numeriais;
 • Renkame informaciją naudodamiesi įvairiomis technologijomis, tokiomis kaip slapukai, „Flash“ slapukai, pikseliai, žymos, programinės įrangos kūrimo rinkiniai, taikomųjų programų sąsajos, įskaitant kai lankotės mūsų Interneto svetainėje naudodami vieną ar daugiau įrenginių;

Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtume pasiūlyti ir teikti Jums savo paslaugas, vykdyti prisiimtus sutartinius įsipareigojimus, vykdyti teisės aktų reikalavimus, taip pat siekdami užtikrinti mūsų ar trečiųjų šalių teisėtą interesus, jei tai nepagrįstai nevaržo Jūsų interesų.

Mes laikomės nuostatos, kad Asmens duomenis mums teikiantis asmuo, tiek teikdamas savo Asmens duomenis, tiek Asmens duomenis apie kitus asmenis (pavyzdžiui, darbuotojus, atstovus), yra atsakingas už tokių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą ir aktualumą, taip pat už asmens, kurio duomenys teikiami, sutikimą, kad jo Asmens duomenys būtų pateikti mums. Vis dėlto, tam tikrais atvejais mes galime imtis proporcingų priemonių ir paprašyti patvirtinti, kad asmuo turi teisę teikti mums Asmens duomenis (pavyzdžiui, pildant paslaugų užsakymo ar registracijos formas). Esant poreikiui (pavyzdžiui, kai asmuo teiraujasi mūsų apie jo Asmens duomenų gavimą), mes nurodysime tokių duomenų teikėją.

4. Kokiais tikslais tvarkome jūsų asmens duomenis?

Mūsų paslaugų teikimas Jums

Kokius Asmens duomenis mes tvarkome?

Tam, kad galėtumėme registruoti Vaikų pramogų erdvės lankytojus, priimti gimtadienio šventės užsakymą bei teikti kitas savo paslaugas tvarkome šiuos Asmens duomenis: 

Jūsų vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris, vaiko vardas, pavardė, amžius, už vaiką atsakingo asmens vardas, pavardė ir el. paštas, telefono numeris, banko sąskaitos numeris, su paslaugomis susietas turinys bei pranešimai, jūsų duoti sutikimai.

Mes remsimės vienu ar keliais iš toliau nurodytų teisinių pagrindų:

 • sutarčių ir susitarimų, tarp Jūsų ir mūsų laikymasis (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas);
 • teisėti mūsų arba trečios šalies interesai (privalome kokybiškai ir efektyviai vykdyti savo įsipareigojimus ir norime Jums teikti kokybiškas paslaugas) (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas); arba
 • Jūsų duotas susitikimas dėl Asmens duomenų tvarkymo (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas).

Kiek laiko saugosime surinktus duomenis?

Naudojimosi paslaugomis laikotarpiu ir 1 metus nuo sutarties pasibaigimo, naudojimosi paslaugomis pabaigos ar paskutinio apsilankymo Vaikų pramogų erdvėje, o atšaukus sutikimą – iki sutikimo galiojimo pabaigos (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu).

Paslaugų kokybės užtikrinimas

Tam, kad galėtume užtikrinti bei įvertinti paslaugų kokybę, mes tvarkome šiuos Asmens duomenis: 

Vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris, paslaugų naudojimo istorija, su paslaugomis ir registracija susijusi informacija, atsiliepimo turinys, kita informacija, reikalinga paslaugų kokybės klausimų sprendimui.

Mes remsimės šiuo teisiniu pagrindu:

 • Teisėti mūsų arba trečios šalies interesai (privalome kokybiškai ir efektyviai vykdyti savo įsipareigojimus ir norime Jums teikti kokybiškas paslaugas) (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas); arba
 • Jūsų duotas susitikimas dėl Asmens duomenų tvarkymo (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas).

Kiek laiko saugosime surinktus duomenis?

Klausimo administravimo laikotarpiu ir 1 metus klausimo administravimo pabaigos ar paskutinio kontakto

Konsultacijos dėl paslaugų bei užklausų administravimas 

Kokius Asmens duomenis mes tvarkome?

Tam, kad galėtumėme Jums suteikti prašomas konsultacijas dėl mūsų paslaugų, mes tvarkome šiuos Asmens duomenis: 

Vardas, pavardė, elektroninis paštas, adresas, telefono numeris, užklausos ir atsakymo į užklausą turinys.

Mes remsimės vienu ar keliais iš toliau nurodytų teisinių pagrindų:

 • sutarčių ir susitarimų, tarp Jūsų ir mūsų laikymasis (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas);
 • teisėti mūsų arba trečios šalies (dažniausiai mūsų kliento) interesai (privalome kokybiškai ir efektyviai vykdyti savo įsipareigojimus ir norime Jums teikti kokybiškas paslaugas) (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas); arba
 • Jūsų duotas susitikimas dėl Asmens duomenų tvarkymo (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas).

Kiek laiko saugosime surinktus duomenis?

Klausimo administravimo laikotarpiu ir 6 mėnesius po klausimo ar užklausos administravimo pabaigos ar paskutinio kontakto, o atšaukus sutikimą – iki sutikimo galiojimo pabaigos (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu). Tais atvejais, kai po konsultacijos ar dėl jos mes pradedame teikti Jums savo paslaugas, paslaugos naudojimosi laikotarpiu ir 1 metus po to

Džiaugsmoteka susitarimai, jų vykdymas bei kitas vidaus administravimas 

Kokius Asmens duomenis mes tvarkome?

Tam, kad galėtumėme sudaryti ir vykdyti mūsų veiklai reikalingus susitarimus (pavyzdžiui, su tiekėjais) bei atlikti kitus vidaus administravimo veiksmus, mes tvarkome šiuos asmens duomenis: 

Vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas, pareigos, ryšys su juridiniu asmeniu, kai atstovaujamas juridinis asmuo, individualios veiklos pažymėjimo ar verslo liudijimo duomenys, kiti bendradarbiavimui reikalingi duomenys.

Mes remsimės vienu ar keliais iš toliau nurodytų teisinių pagrindų:

 • sutarčių ir susitarimų, tarp Jūsų ir mūsų laikymasis (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas);
 • teisėti mūsų arba trečios šalies interesai (privalome kokybiškai ir efektyviai vykdyti savo įsipareigojimus) (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).

Kiek laiko saugosime surinktus duomenis?

Paslaugų teikimo ar bendradarbiavimo laikotarpiu ir 5 metus nuo paslaugų teikimo, bendradarbiavimo ar sutarties pabaigos

Kandidatų į siūlomą darbo vietą, įvertinimas ir atranka 

Kokius Asmens duomenis mes tvarkome?

Tam, kad galėtumėme įvertinti kandidato tinkamumą mūsų siūlomam darbui, mes tvarkome tokius Asmens duomenis: 

Vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris, adresas, išsilavinimo bei veiklos duomenys, gyvenimo aprašymo turinys, kita kandidato atrankai ir/ar įvertinimui reikalinga ar paties kandidato pateikta informacija.

Mes remsimės vienu ar keliais iš toliau nurodytų teisinių pagrindų:

 • teisėti mūsų arba trečios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas); arba
 • Jūsų duotas susitikimas dėl Asmens duomenų tvarkymo BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

Kiek laiko saugosime surinktus duomenis?

Atrankos laikotarpį ir 3 mėnesius pasibaigus atrankai, jei yra gautas kandidato sutikimas duomenis saugoti po atrankos.

Kai duomenys gaunami ne konkrečiai atrankai – saugomis 3 mėnesius po jų gavimo dienos.

Elektroninių informacijos pateikimo kanalų administravimas 

Kokius Asmens duomenis mes tvarkome?

Tam, kad galėtumėme užtikrinti elektroninių informacijos pateikimo kanalų (Interneto svetainė, Socialinės paskyros) valdymą, veikimą, saugumą ir kokybę, mes tvarkome tokius Asmens duomenis: 

IP adresas, slapukų ir nustatymų pagalba renkami duomenys, naudojama naršyklė, prisijungimo data ir laikas, mobiliojo įrenginio modelis ir gamintojas, mobiliojo įrenginio operacinė sistema (iOS, Android).

Socialinių paskyrų integracijos pagalba renkami duomenys.

Mes remsimės vienu ar keliais iš toliau nurodytų teisinių pagrindų:

 • teisėti mūsų arba trečios šalies interesai (privalome kokybiškai ir efektyviai vykdyti savo įsipareigojimus ir norime Jums teikti kokybiškas paslaugas) (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas); arba
 • Jūsų duotas susitikimas dėl Asmens duomenų tvarkymo (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

Kiek laiko saugosime surinktus duomenis?

Interneto svetainės duomenys saugomi taip, kaip nurodyta šios privatumo politikos skyriuje „Slapukai ir kitos sekimo technologijos“

Interneto svetainės duomenys, kurie nepatenka į slapukų informaciją, saugomi ne ilgiau kaip 1 metus nuo surinkimo dienos, nebent asmuo atšaukia savo sutikimą (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu)

Socialinėse paskyrose informacija saugoma pagal šio tinklo savininko nustatytas sąlygas.

Naujienų siuntimas, apklausų vykdymas, tiesioginė rinkodara, paslaugų reklama 

Kokius Asmens duomenis mes tvarkome?

Tam, kad galėtumėme pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį, siųsti pranešimus apie akcijas, organizuojamas nemokamas loterijas, konkursus, žaidimus, įvertinti ir analizuoti rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir asmens nuomonės apie paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą), tvarkome tokius asmens duomenis: 

Vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris, jūsų ir vaiko nuotraukos/atvaizdas, apklausos skelbime/ anketoje prašomi nurodyti duomenys, Socialinių paskyrų integracijos pagalba renkami duomenys

Mes remsimės vienu ar keliais iš toliau nurodytų teisinių pagrindų:

 • teisėti mūsų arba trečios šalies interesai (privalome kokybiškai ir efektyviai vykdyti savo įsipareigojimus ir norime Jums teikti kokybiškas paslaugas) (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas); arba
 • Jūsų duotas susitikimas dėl Asmens duomenų tvarkymo BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

Kiek laiko saugosime surinktus duomenis?

Duomenys tvarkomi 1 metus nuo sutikimo gavimo ar paskutinio naudojimosi paslaugomis.

Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad tam tikrais atvejais mes Jūsų pateiktais kontaktais galime siųsti su mūsų paslaugų užsakymu ar suteikimu susijusias žinutes pavyzdžiui, informuoti apie paslaugų užsakymo patvirtinimą ar paslaugų teikimo pokyčius. Tokie pranešimai yra būtini tinkamam mūsų paslaugų teikimui ir jie nėra laikomi reklaminiais pranešimais.

Asmenų ir turto apsauga, neteisėtų veikų prevencija ir nustatymas 

Kokius Asmens duomenis mes tvarkome?

Tam, kad galėtumėme užtikrinti jūsų ir jūsų vaikų bei kitų lankytojų saugumą Vaikų pramogų erdvėje, mes tvarkome tokius Asmens duomenis: 

Vaizdo stebėjimo metu surinkti duomenys, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas, kita su potencialiu incidentu susijusi informacija

Mes remsimės vienu ar keliais iš toliau nurodytų teisinių pagrindų:

 • teisėti mūsų arba trečios šalies interesai (privalome užtikrinti lankytojų saugumą) (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas); arba

Kiek laiko saugosime surinktus duomenis?

30 dienų nuo vaizdo įrašo padarymo, išskyrus atvejus, kai manoma, kad užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kita neteisėta veikla ir įrašas perduodamas teisėsaugos institucijoms iki atitinkamo tyrimo ar bylos nagrinėjimo pabaigos

Ginčų ir pretenzijų sprendimas 

Kokius Asmens duomenis mes tvarkome?

Tam, kad galėtumėme spręsti ginčus ir nagrinėti bei spręsti pretenzijas, mes tvarkome tokius Asmens duomenis: 

Vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas, pretenzijos ar kito panašaus dokumento turinys, su ginču ir/ar pretenzija susijusi informacija bei dokumentai

Mes remsimės vienu ar keliais iš toliau nurodytų teisinių pagrindų:

 • teisėti mūsų arba trečios šalies interesai (privalome kokybiškai ir efektyviai vykdyti savo įsipareigojimus ir norime Jums teikti kokybiškas paslaugas) (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas); arba
 • teisinės prievolės vykdymas (BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas).

Kiek laiko saugosime surinktus duomenis?

Visą ginčo ir/ar pretenzijos nagrinėjimo laikotarpį ir 3 metus nuo neteisminio ginčo ir/ar pretenzijos nagrinėjimo pabaigos bei 10 metų po teisminio ginčo nagrinėjimo pabaigos.

Nepamirškite, kad Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis, kai šie tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. 

5. Socialinės paskyros

Socialinėse paskyrose mes talpiname informaciją apie save ir mūsų teikiamas paslaugas, su tuo susijusias naujienas. Jose galime organizuoti konkursus, reklamines kampanijas, klientų ir naudotojų apklausas, dalintis laisvų darbo vietų skelbimais. 

Svarbu nepamiršti, kad Socialinių paskyrų naudotojams taikoma ne tik ši Privatumo politika, tačiau ir socialinių tinklų, kuriuose yra Socialinės paskyros, valdytojų privatumo politikos, taisyklės ir naudojimosi sąlygos. Kai Jūs susisiekiate ir bendraujate su mumis Socialinėse paskyrose, mes galime matyti tam tikrą Jūsų, kaip paskyros naudotojo informaciją, priklausomai nuo paskyros naudotojo pasirinktų socialinio tinklo privatumo nustatymų, pavyzdžiui, profilio vardą, pavardę, atvaizdą, lytį, el. pašto adresą, vietovę, jei šią informaciją Jūs nustatote kaip viešai prieinamą. Jūsų kaip Socialinės paskyros naudotojo skelbiama informacija, priklausomai nuo Jūsų pasirinktų privatumo nuostatų, gali būti paskelbta viešai (pavyzdžiui, parodoma mūsų konkrečioje Socialinėje paskyroje), jeigu Jūs skelbiate informaciją bendraudamas su mumis Socialinėse paskyrose.

6. Kaip naudojame jūsų asmens duomenis ir kokių principų laikomės?

Mes renkame ir tvarkome tik tokius Asmens duomenis, kurių reikia mūsų nurodytiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti. 

Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis mes laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų:

 • Renkame Jūsų Asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
 • Tvarkome Jūsų Asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 • Imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti mums pateiktą savo informaciją. Kai kuriais atvejais mums būtina turėti tikslią naujausią su Jumis susijusią informaciją, todėl Jūsų galime paprašyti patvirtinti, kad mūsų turima informacija apie Jus yra teisinga;
 • Laikome juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi;
 • Neteikiame Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų kitaip, nei nurodyta Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;
 • Užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant Asmens duomenis.
 • Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti Jūsų Asmens duomenų.

7. Kam ir kada perduodame jūsų asmens duomenis?

Kitiems duomenų valdytojams ar tvarkytojams mes perduosime Jūsų Asmens duomenis tik taip, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. 

Interneto svetainėje ir/ ar Socialiniuose tinkluose paskelbtą informaciją gali peržiūrėti kiti paslaugų naudotojai ir/ar Socialinių paskyrų lankytojai. Iš paslaugų naudotojų reikalaujame, kad jie laikytųsi mūsų nustatytų paslaugų naudojimo taisyklių. Mes taip pat pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei to reikalaujama pagal įstatymą, ar jei to reikalauja teisėsaugos, baudžiamojo persekiojimo institucijos ar kitos institucijos, turinčios teisę duoti privalomus nurodymus dėl informacijos pateikimo. 

Jūsų Asmens duomenis mes galime perduoti:

 • Mūsų partneriams ar konsultantams, pavyzdžiui, serverių prieglobos, duomenų centrų, debesijos, aptarnavimo, fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie padeda organizuoti renginius, konkursus, žaidimus, akcijas, tokiems kaip renginių vedėjai, reklamos agentūros, rinkodaros agentūros, elektroninio pašto, trumpųjų pranešimų siuntimo ir kitiems paslaugų teikėjams. Taip pat auditoriams, advokatams ir buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančioms bendrovėms. Iš duomenų tvarkytojų mes reikalaujame, kad jie Asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai kaip ir mes ir tik pagal mūsų nurodymus.
 • Nuolat vykdome ir tobuliname Interneto svetainę, teikiamas paslaugas, kad apsaugotume mūsų tvarkomų Asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą, taip pat galėtume atlikti tam tikras su verslu susijusias funkcijas, kurios padėtų padaryti mūsų paslaugas prieinamomis ir funkcionaliomis. Dėl šios priežasties Jūsų duomenis galime perduoti paslaugų teikėjams, kurie teikia debesų ir prieglobos paslaugas, IT saugumo, priežiūros ir technines paslaugas bei komunikacijos paslaugas.
 • Teisėsaugos ir ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams ir kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms valstybės ar vietos savivaldos įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą teikti informaciją;
 • Kitoms trečiosioms šalims, pavyzdžiui, mokėjimų įstaigoms, kitoms finansų įstaigoms ir pan.;
 • Jeigu prireiktų – bendrovėms, kurios ketintų pirkti arba pirktų Bendrovės verslą ar vykdytų su mumis jungtinę veiklą ar bendradarbiautų kita forma, taip pat mūsų įsteigtoms bendrovėms.
 

Paprastai Asmens duomenis mes tvarkome Europos Ekonominėje erdvėje (toliau – EEE), tačiau tam tikrais atvejais Jūsų Asmens duomenys gali būti perduodami ir už Europos Ekonominės erdvės ribų. Jūsų Asmens duomenys už EEE ribų yra perduodami tik esat šioms sąlygoms:

 • Duomenys perduodami tik mūsų patikimiems partneriams, užtikrinantiems mūsų paslaugų Jums teikimą;
 • Su tokiais partneriais yra sudarytos duomenų tvarkymo ar teikimo sutartys, įskaitant Europos Sąjungos Komisijos patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas, kuriomis jie užtikrina Jūsų Asmens duomenų saugumą;
 • Europos Sąjungos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs mūsų partneris, tinkamumo, t. y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas;
 • Jūs davėte sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų perdavimo už Europos ekonominės erdvės ribų; arba
 • Kitais BDAR numatytais pagrindais ar taikant numatytas išimtis. 

8. Kokias teises jūs turite? 

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite tokias su Jūsų Asmens duomenimis susijusias teises:

Jūsų teisė žinoti

Apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą mes Jus informuojame šioje Privatumo politikoje, kurią skelbiame Interneto svetainėje. Tam tikrais atvejais norėdami detalizuoti kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, mes Jums galime pateikti ir atskirus informacinius pranešimus.

Jūsų teisė susipažinti

Turite teisę prašyti mūsų pateikti savo asmeninės informacijos kopijas. Esama tam tikrų išimčių, pavyzdžiui, kai turime suderinti kitų asmenų teises, todėl ne visada galite gauti visą mūsų tvarkomą informaciją.

Jūsų teisė į ištaisymą

Turite teisę prašyti mūsų ištaisyti informaciją, kuri, Jūsų manymu, yra netiksli. Taip pat turite teisę prašyti mūsų papildyti informaciją, kuri, jūsų manymu, yra neišsami.

Jūsų teisė ištrinti

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų Asmens duomenis ar reikalauti sunaikinti Jūsų Asmens (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“)

Jūsų teisė apriboti duomenų tvarkymą

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę prašyti mūsų apriboti Jūsų Asmens duomenų tvarkymą. Tai reiškia, kad Jūsų duomenys gali būti naudojami tik tam tikriems dalykams, pavyzdžiui, užtikrinti mūsų teisiniams reikalavimams arba siekiant įgyvendinti mūsų teises.

Jūsų teisė prieštarauti duomenų tvarkymui

Galite turėti teisę nesutikti su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, jei Jūsų informaciją tvarkome remdamiesi teisėtais interesais. Jums paprieštaravus, mes Jūsų Asmens duomenis toliau galėsime tvarkyti tik dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Jūsų teisė į prašyti perkelti duomenis

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę prašyti, kad Jūsų pateiktą informaciją perkeltume iš mūsų organizacijos į kitą arba informaciją pateiktume Jums. Tai taikoma tik jūsų pateiktai informacijai. Ši teisė bus įgyvendinama tik tuo atveju, jei egzistuoja jos įgyvendinimo pagrindai ir tinkamos priemonės, užtikrinančios, kad perkeliant prašomus Asmens duomenis kitų asmenų duomenims nebus sukeltas saugumo pažeidimo pavojus

Jūsų teisė atšaukti duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo

Atšaukti duotą sutikimą, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara (pagal Jūsų pateiktus Asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti vykdomas profiliavimas siekiant pasiūlyti Jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti).

Teisių įgyvendinimas

Jei norite pasinaudoti bet kuriomis ankstesniame skyriuje išdėstytomis savo teisėmis, galite su mumis susisiekti parašydami mums el. laišką adresu [[email protected]].

Dėl saugumo priežasčių negalime patenkinti Jūsų prašymo nebūdami tikri dėl Jūsų tapatybės, todėl galime Jūsų paprašyti įrodyti savo tapatybę, pavyzdžiui, pateikti asmens dokumentą ar kitą informaciją. Gavę prašymą el. paštu, atsižvelgiant į jo turinį, mes galime paprašyti Jūsų atvykti pas mus ar pateikti prašymą raštu.

Mes paprastai neprašome jokio mokesčio už naudojimąsi Jūsų teisėmis. Tačiau įstatymai mums leidžia imti pagrįstą mokestį arba atsisakyti vykdyti Jūsų prašymą, jei jis akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis.

Jei nenorite, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, konkursų, apklausų organizavimo tikslais, įskaitant profiliavimą, galite atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, nenurodydami atsisakymo (nesutikimo) motyvų, parašę el. laišką adresu [[email protected]], ar kitu Jums teiktoje žinutėje nurodytu būdu (pavyzdžiui, paspaudę atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje).

Mes, gavę Jūsų prašymą ar nurodymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

Jei Jums paprašius Asmens duomenys yra ištrinami, mes saugosime tik informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su mumis. 

9. Ar mes siųsime jums naujienas ir reklamą?

Mes galime siųsti mūsų pasiūlymus ir informaciją apie mūsų paslaugas (tiesioginės rinkodaros pranešimus) jūsų el. pašto adresu ir (arba) telefono numeriu, jeigu Jūs davėte mums sutikimą tai daryti, arba tuo atveju, kai Jūs arba Jūsų atstovaujamas asmuo yra mūsų klientas. Tiesioginės rinkodaros pranešimus mes galime suasmeninti naudodami informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų paslaugomis, pavyzdžiui, kaip dažnai naudojatės Džiaugsmoteka paslaugomis, Vaikų pramogų erdvėmis, kokias nuorodas spaudėte Interneto svetainėje ir pan. Tokia informacija renkama siekiant pasiūlyti Jums aktualias ir labiau pritaikytas naujienas.

Jūsų kontaktai gali būti perduoti mūsų partneriams/ tvarkytojams, kurie mums teikia naujienų siuntimo ar kokybės vertinimo paslaugas.

Jei nebenorite gauti tiesioginės rinkodaros pranešimų, spustelėkite vieno iš mūsų el. laiškų poraštėje esančią nuorodą „Atšaukti prenumeratą“ arba atsisakykite jų parašydami mums el. paštu [[email protected]]. 

Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų Asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus Asmens duomenis, todėl norėdami, kad mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai.

Siekiant rodyti Jums aktualesnę personalizuotą reklamą – mūsų reklamos partneriai naudoja įvairius mobiliuosius identifikatorius ir interneto (web) slapukus. Personalizuota reklama Jums bus rodoma tik Jūsų sutikimu, kuris galios visuose įrenginiuose (Android, iOS, web ir pan.). Reklamos personalizavimo slapukai naudojami siekiant išmatuoti grupę, aktyvuoti kontekstinę reklamą ir/ar tikslines kampanijas. Jums suteikus leidimą naudoti slapukus, bus generuojamas vartotojo profilis su pseudonimu, tačiau nebus įmanoma nustatyti asmens tapatybės. Mes nekontroliuojame šių trečiųjų šalių stebėjimo technologijų ir jų naudojimo. Šiems paslaugų teikėjams taikomi konfidencialumo susitarimai su mumis ir kiti teisiniai apribojimai. Trečiųjų šalių slapukus reglamentuoja trečiųjų šalių privatumo ir slapukų politikos. Personalizuotų slapukų galite atsisakyti pakeisdami naršyklės nustatymus arba kitais būdais, kurie yra nurodyti Privatumo politikos 11 skyriuje. 

10. Kaip mes organizuosime žaidimus, akcijas, konkursus?

Dalyvavimas mūsų skelbiamuose žaidimuose, akcijose ar konkursuose yra neprivalomas. Norėdami dalyvauti mūsų skelbiame konkurse, žaidime ar akcijoje, Jūs turite pateikti mūsų nurodytą informaciją, taip pat ir Asmens duomenis. Priešingu atveju dalyvauti žaidime, konkurse ar akcijoje negalėsite. 

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti dalyvauti mūsų žaidimuose, konkursuose, akcijose bei atšaukti Jūsų duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo šiuo tikslu. Tą padaryti galite, parašydami mums el. pašto adresu [email protected] ar kitu būdu (pavyzdžiui, paspaudę atitinkamą nuorodą el. laiške). Atšaukus sutikimą, Jūs būsite išbraukiamas iš žaidimo, akcijos ar konkurso dalyvių sąrašo ir žaidime, akcijoje ar konkurse nebedalyvausite. 

Jums dalyvaujant mūsų žaidimuose, konkursuose ir akcijose, mes turime teisę susisiekti su Jumis Jūsų pateiktais kontaktiniais duomenimis ir/ar paskelbti informaciją apie Jus, kaip laimėtoją, Interneto svetainėje, Socialinėse paskyrose ar kituose informacijos skelbimo kanaluose, kuriuos mes nurodome žaidimo, konkurso ar akcijos taisyklėse.

Mes, siekdami tvarkyti žaidimo, akcijos ar konkurso registraciją ir/ar nustatyti laimėtojus, galime naudoti programą, kuri pagrįsta automatiniu sprendimų priėmimu. Apie tai bus pranešta žaidimo, akcijos, konkurso taisyklėse arba bus akivaizdu iš mūsų pateikiamų nuorodų. Tokiu atveju, jei Jūs nepageidaujate, kad Jūsų atžvilgiu būtų taikomas automatinis sprendimų priėmimas, dalyvauti žaidime, akcijoje ar konkurse negalėsite.

11. Kaip mes naudojame slapukus ir kitas sekimo technologijas?

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė Jums joje apsilankius išsaugo Jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o Jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose. Kitos technologijos, įskaitant duomenis, kuriuos saugome Jūsų naršyklėje ar įrenginyje, su Jūsų įrenginiu susijusius identifikatorius ir kitą programinę įrangą, gali būti naudojamos panašiais tikslais. Slapukai naudojami plačiai, kad svetainės veiktų arba veiktų geriau ir veiksmingiau. Šioje politikoje visos minėtos technologijos vadinamos „slapukais“.

Mes naudojame slapukus informacijos srautų ir vartotojų elgesio analizei, pasitikėjimui skatinti bei saugumui užtikrinti, taip pat siekdami užtikrinti Interneto svetainės tinkamą veikimą, jos tobulinimą, Jūsų pasirinktų nustatymų įsiminimą, siekdami personalizuoti Jums rodomą turinį, susieti Interneto svetainę su Socialinėmis paskyromis

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterio ar į kito įrenginio naršyklę būtų įrašomi slapukai, galite pažymėti apie tai sutikimo dėl slapukų juostoje, pakeisti naudojamos naršyklės nustatymus ir išjungti slapukus (visus iš karto ar po vieną, ar grupėmis). Jei norite slapukų atsisakyti savo mobiliajame įrenginyje, Jūs turite sekti šiam įrenginiui skirtas oficialias instrukcijas. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų atsisakymas gali sulėtinti naršymo spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. 

Išsamesnė informacija pateikta adresu http://www.AllAboutCookies.org arba https://www.google.com/privacy_ads.html. Trečiųjų šalių slapukų naudojimą su reklama susijusiais tikslais galite išjungti apsilankę „Network Advertising“ išjungimo puslapyje adresu https://thenai.org/opt-out/.

Mes galime naudoti privalomus slapukus, kurie būtini Interneto svetainės veikimui užtikrinti, analitinius slapukus, funkcinius slapukus, kurie skirti analizuoti Interneto svetainės lankymą, įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos Interneto svetainei, kad mes galėtume suteikti patobulintas funkcijas, našumo slapukus, trečiųjų asmenų slapukus, kuriuos naudoja trečiosios šalys, reklamos slapukus, kurie skirti rodyti Jums personalizuotą ir bendrą reklamą.

 • Mes naudojame „Google Analytics“, „Google Inc“ teikiamą internetinės analizės paslaugą, kuri leidžia analizuoti, kaip naudojatės Interneto svetaine, sudaryti šia analize paremtas ataskaitas, planuoti bei prognozuoti Interneto svetainės ir paslaugų veiklą. „Google Analytics“ surinkti duomenys, paprastai perduodami ir saugomi „Google Inc“ serveryje JAV. Interneto svetainėje esame įdiegę IP anonimiškumą, tad ES valstybėse narėse bei kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose šalyse „Google Inc“ slėptų Jūsų IP adresą. Jūs galite pakeisti savo naršyklės nustatymus ir taip neleisti „Google Analytics“ analizuoti informacijos, pakeisdamas naršyklės nustatymus. Tokiu atveju Jums bus įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas. Taip pat galite neleisti „Google“ fiksuoti duomenų, sukurtų slapuku ir paremtu tuo, kaip naudojatės Interneto svetaine bei tvarkyti tokius duomenis atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį iš https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 • Mes naudojame „Google Adsense“, „Google Inc“ teikiamą internetinę reklamavimo paslaugą. Ši informacija naudojama įvertinti kaip Jūs naudojatės Interneto svetaine rodomų reklamų atžvilgiu, teikti informacijos pagrindu parengtas ataskaitas. „Google Adsense“ surinkti duomenys, paprastai perduodami ir saugomi „Google“ serveryje JAV. Jei nepageidaujate gauti specialiai pritaikytos reklamos ir/ ar norite atsisakyti „Google Inc“ slapukų, galite išjungti „Google Inc“ reklamų nustatymuose adresu https://www.google.com/settings/ads pagal poreikį pakeisdami nustatymus. Tokiu atveju Jums gali būti įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas.
 • Mes naudojame „Google Remarketing”, „Google inc“ pakartotinės rinkodaros technologiją. Ši technologija leidžia vartotojams, pakartotinai gauti reklamas „Google Inc“ partnerių tinklo svetainėse. Jei nepageidaujate gauti specialiai pritaikytos reklamos ir/ ar norite atsisakyti „Google Inc“ slapukų, galite išjungti „Google Inc“ reklamų nustatymuose adresu https://www.google.com/settings/ads pagal poreikį pakeisdami nustatymus. Tokiu atveju Jums gali būti įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas.

12. Susisiekite su mumis

Jeigu Jums kyla bet kokių su šia Privatumo politika susijusių klausimų, visuomet galite su mumis susisiekti:

El. paštu: [[email protected]]

Adresu: [Vilniaus g. 31, Vilnius, Lietuva] 

Telefonu: [+370 639 39520]

Jeigu turite nusiskundimų ar norite pateikti formalų skundą dėl to, kaip mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, kreipkitės aukščiau nurodytu el. paštu, nurodydami kuo daugiau informacijos. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

Be to Jūs visada galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis rasite inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus, tad visų pirma kviečiame kreiptis į mus. 

13. Baigiamosios nuostatos

Tikimės, kad ši Privatumo politika buvo Jums buvo lengvai suprantama ir aiški.

Asmens duomenų apsaugos įstatymai yra svarbūs ir jie padeda užtikrinti Jūsų teisę į privatumą ir Jūsų asmens duomenų apsaugą. Tam tikros šios Privatumo politikos nuostatos gali atrodyti sudėtingos, tačiau dauguma jų pagrįstos sveiku protu. Mes rimtai žiūrime į savo pareigas, susijusias su Jūsų duomenimis. Mes ir toliau papildysime ir keisime šią Privatumo politiką, nes esame įsipareigoję gerbti ir saugoti Jūsų privatumą suteikiant Jums dar daugiau skaidrumo.