Darbo laikas:

10:00 – 21:00

Susisiekite:

86 941 0816 (Vilnius)  

86 982 3458 (Kaunas)

„Treneriukų štabo“ paslaugų teikimo taisyklės

Paskutinio atnaujinimo data: 2023/10/23

 

VAIKŲ PRAMOGŲ ERDVĖ „DŽIAUGSMOTEKA“ 

 

 SUTIKIMAS

SU „TRENERIUKŲ ŠTABO“ PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖMIS

 

 

Vienas iš Vaiko tėvų/ kitas Vaiko įstatyminis atstovas ar Vaiką lydintis Vaiko tėvų/ kitų Vaiko įstatyminių atstovų įgaliotas pilnametis asmuo (toliau – Už Vaiką atsakingas asmuo), pasirašydamas šį sutikimą patvirtina, kad: 

 

1.     Perskaitė ir susipažino su Vaikų pramogų erdvės „Džiaugsmoteka” (toliau – Vaikų pramogų erdvė) taisyklėmis (toliau – Taisyklės), jos jam yra suprantamos ir su jomis sutinka. Taip pat su Vaikų pramogų erdvės Taisyklėmis supažindino šiame sutikime įvardintą (-us) atlydėtą (-us) nepilnametį (-čius) Vaiką (-us) (toliau – Vaikas), kurį jis leidžia į Vaikų pramogų erdvę.  

2.     Perskaitė ir susipažino su Vaikų pramogų erdvės privatumo politika, ją suprato ir su ja sutinka. 

3.     Patvirtina, kad jam yra žinoma, jog Vaikų pramogų erdvės Taisyklės ir Vaikų pramogų erdvės privatumo politika yra skelbiamos viešai Vaikų pramogų erdvėje ir interneto svetainėje www.dziaugsmoteka.lt (toliau – Interneto svetainė). 

4.     Įsipareigoja tinkamai laikytis Taisyklių ir užtikrina, kad jų laikysis Vaikas, taip pat prisiima visišką su Taisyklių nesilaikymu susijusią atsakomybę, įskaitant, bet neapsiribojant ir atsakomybę dėl Vaikui ir tretiesiems asmenims Vaiko padarytos žalos. 

5.     Sutinka, kad Vaikui nesilaikant Taisyklių, visa atsakomybė tenka jam, kaip Už Vaiką atsakingam asmeniui, bei supranta, kad UAB „Džiaugsmteka“, į. k. 305102859, adresas Vilniaus g. 31, Vilnius (toliau Veiklos vykdytojas) nėra atsakinga už žalos, kilusios dėl Vaiko neatsargaus, pavojingo elgesio ar kitokio Taisyklių nesilaikymo, atsiradimą ir atlyginimą. 

6.     Tinkamai įvertino Vaikų pramogų erdvės paslaugas, įrenginius, aplinką, savo bei Vaiko gebėjimus ir galimybes lankytis Vaikų pramogų erdvėje ir supranta, jog jame yra veiklų, pramogų, inventoriaus, skirto įvairaus amžiaus vaikams nuo 1 iki 14 metų, bei užtikrina, kad Vaikas Vaikų pramogų erdvėje naudosis veiklomis, pramogomis ir inventoriumi tinkamai pagal Vaiko amžių. 

7.     Į Vaikų pramogų erdvę leidžiamas Vaikas neturi sveikatos ar kitų problemų, dėl kurių Vaikų pramogų erdvėje jam ir/ ar tretiesiems asmenims gali kilti neigiamų pasekmių ar pavojus saugumui bei sveikatai. 

8. Yra informuotas ir sutinka, kad šiame sutikime nurodyti asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi lankymosi Vaikų pramogų erdvėje tikslais. Duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims ir/ ar naudojami rinkodaros tikslais be išankstinio lankytojo sutikimo. Detalesnė informaciją apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama privatumo politikoje, skelbiamoje Vaikų pramogų erdvėje ir Interneto svetainėje. 

9. Yra informuotas ir sutinka su „Treneriukų štabo“ paslaugų teikimo taisyklėmis:   

a)     Vienkartinis bilietas ir/ar abonementas yra asmeninis ir neperleidžiamas kitam asmeniui;

b)     „Treneriukų štabo“ darbo laikas yra Eurolygos krepšinio varžybų Žalgirio Arenoje dieną iki 22:30 val;

c)     „Treneriukų štabo“ abonementai suteikia teisę naudotis vaikų pramogų erdvės „Džiaugsmoteka“ paslaugomis Eurolygos turnyro krepšinio varžybų Žalgirio Arenoje metu.

d)     Kadangi „Treneriukų štabo“ darbo laikas yra ilgesnis, nei „PPC Akropolis Kaunas“ darbo laikas, pasiimti Vaiko iš Erdvės atvykstama per 3A įėjimą. Paliekant Vaiką Vaikų pramogų erdvėje, už Vaiką atsakingam asmeniui užklijuojama apyrankė, kurią privalu išsaugoti ir parodyti Apsaugos darbuotojui. Patekus į „PPC Akropolis Kaunas“ patalpas, einama tiesiai į Pramogų vaikams erdvę „Džiaugsmoteka“, vadovaujamasi Apsaugos ar Erdvės darbuotojų nurodymais. Pasiėmus Vaiką iš Erdvės, PPC Akropolis patalpas paliekamos nedelsiant, per nurodytą 3A išėjimą;

e)     Vėluojant pasiimti Vaiką iš Erdvės daugiau nei penkias minutes, mokamas €5 mokestis;

f)      UAB „Džiaugsmoteka“ pasilieka teisę atšaukti šias Taisykles pažeidžiančių asmenų Bilietus ir/ar Abonementus. Tokiu atveju pinigai už Bilietus ir/ar Abonementus yra negrąžinami.

 

 

 

Šį sutikimą prašysime pasirašyti atsiimant „Treneriukų štabo“ abonementą arba įsigyjant vienkartinį apsilankymo bilietą.